No. Nama Jabatan Aksi
1. Masalan Bainon, S.Ag., M.H. Ketua 2019 Terverifikasi Lengkap
2. Nuzul Lubis, S.HI., M.A. Wakil Ketua 2019 Klik
3. Sri Armaini, S.HI., M.H. Hakim 2019 Terverifikasi Lengkap
4. Helmilawati, S.HI., M.A. Hakim 2019 Terverifikasi Lengkap
5. Khairul Azhar Siregar, S.H. Panitera 2019 Klik
6. Novi Andriyani, S.E., M.M. Sekretaris 2019 Terverifikasi Lengkap
7. Hj. SIti Ramlah, S.HI. Panmud Hukum 2019 Klik
8. Nurhayati, S.H. Panmud Gugatan 2019 Klik
9.  Dra. Ainul Mardhiyah Panmud Permohonan 2019 Klik
10. Cholydah, S.H. Panitera Pengganti 2019 Terverifikasi Lengkap
11.  Dra. Hj. Nurlela br. Ginting, M.M. Panitera Pengganti 2019 Klik

 

 

  • 1-ketua.jpg
  • 2-waka.jpg
  • 3-hakim.jpg
  • 4-hakim.jpg
  • 5-indah.jpg
  • 6-bude.jpg
  • 7-ucapan-duka.jpg
  • 8-ucapan-duka-ketua.jpg
  • 10-ucapan-selamat-indra.jpg
  • GAMBAR-BAWAH-KETUA.jpg